Utveckling av detaljhandelsfastigheter

Vi vet att kedjan för lönsamma och värdeutvecklande handelsfastigheter börjar hos konsumenten. Därför krävs kunskap och förståelse för konsumentens behov och önskemål för den specifika handelsplatsen. Vi analyserar marknaden och konkurrenssituationen, bevakar trender och konsumtionsmönster och vi arbetar strategiskt med butikssammansättning/konceptutveckling. Detta för att skapa den bästa lönsamheten och ett långsiktigt stabilt fastighetsvärde.

Uthyrning/butiksetablering

Vi förstår vikten av attraktiva, stabila och för fastigheten lämpliga hyresgäster för ett tryggt kassaflöde och ett långsiktigt stabilt fastighetsvärde. Vi arbetar aktivt med att hitta rätt hyresgäst till rätt lokal, där målsättningen är en lönsam etablering för både hyresgäst och fastighetsägare. Med gedigen kunskap om detaljhandel och detaljhandelsfastigheter, med stort engagemang och med ett brett kontaktnät inom branschen är vi framgångsrika uthyrare.

Kontraktsförhandling

Vi anser att en god affär har två nöjda parter. Det är så vi bygger upp och bibehåller goda relationer med både fastighetsägare och hyresgäster. Med god kunskap om kommersiella hyreskontrakt, liksom god kunskap om marknadshyror och driftnetto-optimering, är målsättningen att säkerställa att rätt villkor uppnås på såväl intäkts- som kostnadssidan.