Om oss

Jones & Partner bistår fastighetsägare med ekonomisk och kommersiell rådgivning och assistens i frågor som rör fastighetsutvecklingsprojekt (med fokus på detaljhandelsfastigheter), avtalsförhandlingar samt uthyrning/etablering av butikslokaler.

Vi har mångårig erfarenhet av att utveckla och optimera kommersiella fastigheter och vi hjälper uppdragsgivaren genom alla faser, från tidiga analyser till upprättande av hyresavtal.

Våra uppdragsgivare är i huvudsak ägare av detaljhandelsfastigheter, både svenska och utländska. Ägarna är oftast fonder liksom bygg- och/eller förvaltningsbolag, men vi bistår även kommuner, bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare med rådgivning och assistens rörande kommersiella lokaler/fastigheter.